Sisme Slovakia s.r.o.

Ul. Sušiny

5990 01 Malý Krtíš (VK) Slovensko                                        

Tel.:     +421 47 4308 911                                                                                           

 Fax:     +421 23 3204 783